Wandel- en fietsroutes

 

De accommodatie is op dit moment aan de volgende wandelroutes gelinkt (+ de afstand tot pad):
Jacobsweg Nieumeghen St. Jacobiparochie – Eijsden: 10 km
LAW 2 Trekvogelpad: 5,1 km
LAW 3 Marskramerpad: 19,3 km
LAW 4 Maarten van Rossumpad: 0,8 km
LAW 6 Grote Rivierenpad: 4,2 km
Lingepad: 4,4 km
Ijsselweg: 12 km
Jagerspad: 19,5 km
Koninklijke weg: 19,2 km
Airbornepad: 5,8 km
Amsterdam-Arnhem (oudste wandelroute): 1,3 km
Elfbergenpad: 0,1 km
Gelderlandroute: 6,8 km
Grebbeliniepad: 6,8 km
SP 13 Utrechtpad: 14,4 km
SP 16 Veluwe Zwerfpad: 4,2 km
SP 3 Streekpad Nijmegen: 9,3 km
Natuurmonumenten Midzomernacht Wandelmarathon 42 en 63km: 15,8 km
Rondje Arnhem: 8,7 km
Rondom de Veluwe: 0,7 km
Stichtse dorpenweg: 8,4 km
Utrechtse heuveltocht: 5,7 km
Vierdaagse Nijmegen: 8,1 km
Groene wissel Arnhem: 9,2 km
Trage tocht Arnhem: 9,1 km
Architectuurwandeling Arnhem: 11,5 km
Openluchtmuseum Arnhem: 11,9 km
Sonsbeek park Arnhem: 11,3 km
Stadswandeling Nijmegen: 16,4 km
Nijmegen – Groen: 16,4 km
Nijmegen – Traditioneel: 16,4 km
De accommodatie is op dit moment aan de volgende fietsroutes gelinkt (+ de afstand tot de route):
Veluwe route: 0,3 km
LF3 Hanzeroute: 15,8 km
LF3 Maasroute: 11,6 km
LF4 Midden-Nederlandroute: 0,3 km
LF12 Maas- en Vestingroute: 18,4 km
Rijnfietsroute (LF): 0,3 km
Ronde van Nederland (LF): 11,6 km
Fietsroute Mystiek Brabant: 18,4 km
Maos en Waolse fruitfietsroute: 11,7 km
Rondje Overbetuwe fietsroute: 1,5 km
Rondje Pontje fietsroute: 14,6 km
Veluwezoom fietsroute: 5,6 km